Kennismaking met IBA

IBA staat voor Individuele Behandeling van Afvalwater.
Het afvalwater wordt in Nederland meestal verzameld in het riool. Via het riool wordt het verplaatst naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van het waterschap, waar het wordt gezuiverd. Een RWZI behandelt dus gemengd afvalwater zgn. stedelijk afvalwater. Bij de Individuele behandeling van afvalwater (IBA) wordt het afvalwater dichtbij de bron behandeld.


Nederland heeft het goed geregeld, van de 6,2 miljoen huishoudens zijn er ruim 6 miljoen verbonden aan het riool. Er ligt zo´n 95.000 km riool en er zijn ruim 350 RWZI´s. In het jaar 2000 waren nog 160.000 percelen niet aangesloten op het riool. Deze percelen moest eigenlijk vóór 2005 al gesaneerd worden. Begin 2014 waren er nog circa 21.000 over.
Het grootste deel van de voorgenoemde saneringen heeft toch nog een rioolaansluiting gekregen. Op naar schatting 23.000 percelen is een IBA systeem of septic tank geplaatst. De laatste saneringen zullen zeker tot na 2020 doorlopen.

Volgens het wettelijk kader mag er vanaf 1 januari 2005 niet meer ongezuiverd geloosd worden. Het wettelijk kader is in 2012 veranderd door het nieuwe Besluit lozing afvalwater huishoudens (voor particuliere huishoudens), het Activiteteitenbesluit en het Besluit lozing buiten inrichtingen (voor overige lozingen). In veel gevallen is de individuele behandeling van afvalwater de oplossing voor de niet gerioleerde percelen, men noemt deze oplossing IBA systemen of ook wel IBA´s. Met het inwerking treden van het Bouwbesluit (2012) is de keuze voor aansluiten op het riool of het plaatsen van een IBA systeem verruimd.

Deze site belicht alle aspecten van de toepassing van IBA.

(update Geert Bril, januari 2018)


Volg ons op Facebook      Volg ons via Twitter