De samenhang van het wettelijk kader in detail

 

Hieronder wordt het wettelijk kader voor huishoudelijk afvalwater nader toegelicht. Het kader bestaat uit onderstaande onderdelen (klik op de onderdelen voor nadere toelichting):

De aangepaste Wet milieubeheer beschrijft de zorgplicht van de gemeenten.
Het Besluit gaat over het lozingenverbod en de mogelijkheid een voorziening toe te passen als er geen riool in de buurt is.
De Regeling beschrijft de septictank en de infiltratievoorziening, het Bouwbesluit beschrijft de noodzaak dat (huishoudelijk) afvalwater wordt afgevoerd zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid.
In de Waterwet wordt bepaald wie beslist of afgezien mag worden van inzameling van stedelijk afvalwater in een gemeente.
(Voor de originele wetteksten: zie onder Nota´s en Wetteksten).

Voor al het afvalwater, dus ook het huishoudelijk afvalwater, uit een bedrijf (inrichting) geldt het Activiteitenbesluit.

Geert Bril (update juli 2017)Volg ons op Facebook      Volg ons via Twitter