Publicaties

De publicaties op de volgende pagina kunnen voor u mogelijk interessant zijn. Klik op de titel om de publicatie te kunnen lezen:

Deze meest recente rapporten geven inzicht in de stand van zaken met betrekking tot druk- en vacuümriool en IBA. Zaken als de aanpak van beheer en onderhoud,  kosten (indicatief) en tevredenheid van bewoners over het gebruik zijn hierin beschreven:

´Naar meer doelmatigheid bij IBA-systemen´ (2014), STOWA en RIONED.

´Feitenonderzoek mechanische riolering´, (2014), STOWA, RIONED en Grontmij. 


Frans Debets is betrokken bij de oprichting van de Stichting IKN.
Op 30 mei 2013 was er een openingsbijeenkomst van het IKN te Ede. Op Waterforum is daarover het volgende artikel geschreven.

Een belangrijke publicatie is de CIW - CUWVO handreiking uit 1999. Dit rapport legde de basis voor de introductie van IBA in Nederland.

Helofytenfilters zijn bijzondere IBA systemen. Ze worden ook wel gebruikt voor het "polishen" of nazuiveren van behandeld (RWZI) afvalwater. Stowa publiceren een rapport over fosfaatverwijdering met een helofytenfilter.

Het aanleggen van een helofytenfilter werd eind jaren negentig beschreven in de Handleiding Helofytenfilters door KIWA.

Op 7 juni 2012 verzorgde Frans Debets een lezing op de Riolering beurs in Utrecht. U kunt de lezing hier lezen!

Het bedrijf Aquario onderhoudt IBA systemen. Deze tekst van hun website geeft een compacte beschrijving van IBA.

Waterschap Reest en Wieden heeft een filmpje gemaakt over de werking van een IBA-systeem en een helofytenfilter. Voor meer informatie klikt u hier!

Velddag IBA 13 november 2012 te Sneek was een groot succes! De lezingen kunt u hier lezen:
´IBA in de tijd´ door Frans Debets, Debets bv. 
‘ Het gegarandeerd verbeteren van IBA-systemen; feit of fabel?’  door Jan Broos, IBA Kenniscentrum Nederland (IKN)
‘Door onderhoud ken je je IBA’  door Theo Smit, Aquario Watermanagement bv

Tijdens de Studiedag ´Rietveldfilters in de praktijk´ op 4 oktober 2012 zijn de volgende interessante lezingen gehouden (klik op de titels voor de presentaties):
Toepassing van rietveldfilters, plannen en kansen door Frans Debets, Debets bv
Andere toepassingen van rietveldfilters door Johan Blom, Tauw bv
Rietveldfilter in het Waterpark Het Lankheet door Eric Brinckmann
Analyse cijfers Rietveldfilter Green meets Hotel Erica door Tinus Vos, Brinkvos water bv

In aansluiting op bovengenoemde studiedag zijn onderstaande documenten ook interessant:
- De Rieteconomie (InnovatieNetwerk)
- Fosfaatverwijdering zonder chemicaliën (artikel H2O)
- Handboek groene waterzuivering (Van Hall Larenstein)
- Waterharmonica, onderzoek naar zwevend stof en pathogenen (STOWA)
Volg ons op Facebook      Volg ons via Twitter