Beheerder van deze site

Duurzaam Verdienen
Stationswei 5
9123 JZ Metslawier

T. 06 - 8360 5177
  

Vragen kunt u ook stellen via het mailadres:
vragen@ibahelpdesk.nl

 


  Geert Bril


Site historie
De IBAhelpdesk werd in de jaren ´90 opgezet door het Van Hall Instituut te Leeuwarden. Deze hogeschool deed onderzoek naar IBA, organiseerde studiedagen en voerde certificeringsonderzoek uit. Eerst werd getest volgens de Beoordelingsrichtlijnen van KIWA later aan de Europese normen.
Het ministerie van VROM financierde de site enkele jaren. In 2004 nam Frans Debets het beheer van de site over met zijn bedrijf Debets b.v. In 2013 ging het beheer over naar Geert Bril met zijn bedrijf Duurzaam Verdienen. Frans Debets en Geert Bril waren beide verbonden aan het Van Hall Instituut en waren betrokken bij IBA onderzoek, certificering en voorlichting.

Dankzij de steun van de adverterende bedrijven en organisaties kan de site u blijven helpen. Vragen aan de site worden gratis beantwoord.

Disclaimer
Bij het opstellen van de teksten op deze site en bij het beantwoorden van vragen wordt deskundig en onpartijdig gewerkt. Toch kunnen  fouten optreden.  Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze site of aan de antwoorden op vragen.

 Volg ons op Facebook      Volg ons via Twitter