Onderhoud
Elk apparaat heeft onderhoud nodig. Een IBA systeem is geen uitzondering op deze regel..
Maar wat houdt goed onderhoud in... 

Onderhoud

Net als elk systeem moet een IBA systeem goed worden onderhouden. Het onderhoud bestaat uit het jaarlijks (of vaker) inspecteren en indien nodig repareren van onderdelen van de systemen om het zuiveringsproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Een IBA produceert behandeld (schoon) water en bacteriën (slib), daarbij blijft bezinksel achter en het af te voeren slib.

Het bezinksel en de slib moeten worden afgevoerd naar bijvoorbeeld een centrale slibontwatering van een RWZI.

De lozer is in principe zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Het bevoegd gezag moet hier wel op toezien.

Voor het onderhoud van IBA´s in beheer van de gemeente in het kader van de gemeentelijke zorgplicht is de gemeente verantwoordelijk. De voorwaarden waar deze gemeentelijke voorzieningen aan moeten voldoen staan in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).
Volg ons op Facebook      Volg ons via Twitter