Wettelijk kader

Hieronder wordt het wettelijk kader nader toegelicht. Het kader bestaat uit de onderdelen:

- Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit voor bedrijven),

- Besluit lozing afvalwater huishoudens,

- de Regeling lozing afvalwater huishoudens (Ministeriële regeling) en

- de Bouwbesluit (i.p.v. gemeentelijke Bouwverordening).

Onder De Samenhang in Detail worden de onderdelen nog eens apart toegelicht. Onder Nota´s en Wetteksten vindt u de originele wetteksten. 

Hieronder wordt het geheel kort samengevat:

Lees verder


Volg ons op Facebook      Volg ons via Twitter