Nota´s en wetteksten

Het wettelijk kader
Het wettelijk kader voor het gebruik van Individuele Behandeling van Afvalwater wordt bepaald door vier stukken. Dit zijn: Wet Milieubeheer, het Besluit lozing afvalwater huishoudens, de Regeling lozing afvalwater huishoudens en het Bouwbesluit.

 

Lees verder


Volg ons op Facebook      Volg ons via Twitter