Nota´s en wetteksten

Het wettelijk kader
Het wettelijk kader voor het gebruik van Individuele Behandeling van Afvalwater wordt bepaald door drie aspecten. Dit zijn: Wet Milieubeheer, het Besluit lozing afvalwater huishoudens, de Regeling lozing afvalwater huishoudens en het Bouwbesluit.


De bijbehorende nota´s en wetteksten luiden als volgt:

De Wet Milieubeheer 
Besluit lozing afvalwater huishoudens 
Regeling lozing afvalwater huishoudens
Het BouwbesluitVolg ons op Facebook      Volg ons via Twitter