Wanneer moet en mag IBA?

Het wettelijk kader bepaalt op welke plaatsen een riool of een andere voorziening toegepast dient te worden. Het wettelijk kader wordt bepaald door het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit lozing afvalwater huishoudens, het Besluit lozing buiten inrichtingen en het Bouwbesluit.

Kortweg komt het er meestal op neer...

Lees verder


Volg ons op Facebook      Volg ons via Twitter