De samenhang van het wettelijk kader in detail

 

Hieronder wordt het wettelijk kader voor huishoudelijk afvalwater nader toegelicht. Het kader bestaat uit onderstaande onderdelen (klik op de onderdelen voor nadere toelichting):

Lees verder


Volg ons op Facebook      Volg ons via Twitter